Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Lidmaatschap

Het contributiejaar loopt van 1 april t/m 31 maart. De contributieverplichting geldt voor deze periode, ook bij latere inschrijving en eindigt altijd op 31 maart. Er zijn drie mogelijkheden om lid te zijn van de vereniging namelijk lid, jeugdlid of donateur. Voor hen die als gezinslid worden aangemerkt geldt een gereduceerd tarief. Voor aanmelding dient men gebruik te maken van het inschrijfformulier. Bij dit formulier worden tevens de voorwaarden, verbonden aan het lidmaatschap, verstrekt. Door het lidmaatschap ontstaat een gekoppeld lidmaatschap van het Watersportverbond. Beëindiging van het lidmaatschap dient door tijdige schriftelijke opzegging, eveneens aan het secretariaat, plaats te vinden. Het verenigingsterrein en de accommodatie zijn in principe slechts toegankelijk voor leden en donateurs van de vereniging, deelnemers van wedstrijden die zich daartoe bij de wedstrijdleiding hebben ingeschreven en cursisten. Leden en donateurs hebben echter de mogelijkheid om drie maal per jaar een introducee mee te nemen.

De vereniging kent voorts het aspirant-lidmaatschap voor hen die een weekcursus volgen. Dit loopt tot 1 januari van het volgende kalenderjaar en geeft de mogelijkheid om deel te nemen aan zwaardboottrainingen en wedstrijden en om boten te huren.

Nieuwe leden kunnen in het seizoen waarin zij lid worden onder bepaalde voorwaarden gratis een verenigingsboot gebruiken; jeugdleden een Optimist of een Laser Pico en volwassenen een Valk. Natuurlijk gelden wel minimale zeilvaardigheidsvereisten.Daarna kunnen zij aan bootdelen deelnemen.

Liggelden

Ligplaats in het water207
Ligplaats op de jollenhelling173
Ligplaats op trailerplaats SMAL148
Ligplaats op trailerplaats MEDIUM153
Ligplaats op trailerplaats BREED158
Ligplaats voor Optimist84
Ligplaats voor Catamaran253
Halve surfbox (halve diepte van container)69
Surfbox (volledige diepte van container)128
Supbox (nieuw)128
Losse trailer63