Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Nieuwsbrief

Nieuwsbrieven

Boten uit het water en opschoonwerkzaamheden op het terrein

Beste leden,

 

Helaas is het vaarseizoen weer voorbij en gaan aanstaand weekend, 9 en 10 november de boten weer uit het water.

Ook wordt het terrein weer schoongemaakt en opgeknapt.

Wie komt ons helpen om het terrein weer klaar te maken voor de winter, vele handen maken tenslotte licht werk.

 

Als je ons wilt helpen dit weekend, hoef je je niet aan te melden.

De koffie staat voor je klaar.

 

Graag tot zaterdag of zondag bij onze vereniging.

 

Namens het bestuur.

Uitnodiging Bijzondere ledenvergadering op zaterdag 2 november om 17.00 uur

Nu er op korte termijn een aantal wijzigingen in de samenstelling van het bestuur ontstaan willen wij die ter bespreking aan de orde stellen. Ook willen we graag in een korte terugblik melden hoe als bestuur naar de afgelopen periode kijken.

 

AGENDA

 • Veranderingen in het bestuur.
  • John Ploeg heeft – door familieomstandigheden daartoe gedwongen – besloten binnenkort naar elders te verhuizen. Hierdoor zal hij vanaf nu minder tijd kunnen besteden aan verenigingszaken dan hem lief is. Wij hopen dus dat zich iemand meldt om deze taak op zich te nemen.
  • Boudewijn Fehres zal waar nodig als interim-voorzitter urgente voorzitterstaken van John behartigen.
  • Jolanda van Gogh kan aan haar functie als secretaris – vanwege haar werk – onvoldoende aandacht geven waardoor zij als bestuurslid per 1 december wil aftreden.
  • Piet de Rijk die het penningmeesterschap beëindigt, is bereid als bestuurslid aan te blijven en per 1 december de functie van secretaris over te nemen.
  • Alex Lucassen heeft in de ALV van 13 maart jl. al gemeld om als bestuurslid te willen toetreden en toegezegd per 1 december de functie van penningmeester op zich te nemen.
  • Henk Poelstra wil – zoals per nieuwsbrief al gemeld – eveneens per 1 november aftreden; maar zal toch op 2 november nog gewoon als barbeheerder meewerken tijdens de mossel/saté-avond. Nog steeds heeft zich geen kandidaat gemeld voor deze bestuursfunctie.
 • Barbeheer
 • Korte terugblik op het afgelopen verenigingsjaar.
 • Rondvraag
 • Sluiting.

Nu zich geen kandidaat heeft gemeld als barbeheerder ziet het bestuur zich genoodzaakt de kantine voorlopig te sluiten, tenzij zich leden melden die bij toerbeurt bardienst willen draaien.

Als intermezzo samen de tafels en stoelen opnieuw rangschikken

18:00 uur Afsluiting van het verenigingsjaar

Wij hopen dat u allen gebruik zult maken van de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, bij te praten en samen te genieten van het hierna vermelde menu:

·        Een amuse met welkomstdrankje in de vorm van een glas cava of desgewenst iets anders;

·        Een voorgerechtje;

·        De door Gertjan en Willem bereide mosselen of saté;

·        Als nagerecht een kaasplank met port en koffie.

 

De kosten voor deze avond bedragen € 10,-- per persoon exclusief overige dranken. Graag aanmelden vóór 25 oktober via recreatie@zwvnoord-aa.nl

Beste leden, welkom nieuwe leden,

De laatste weken zijn er wat nieuwe leden bij onze vereniging aangemeld. Wij heten hen van harte welkom. Als u elkaar tegen komt in de kantine of op het terrein, maakt u dan kennis met elkaar. De nieuwe leden worden samen met de overige leden uitgenodigd om zondag 7 juli aanstaande aan een wedstrijd zeilen deel te nemen en tevens kennis te maken met elkaar. Leden die geen boot hebben kunnen instappen bij leden, die wel een boot hebben. Als het weer mee zit kunt u een recreatieve en sportieve zeilmiddag beleven.

Barbecue

Aan het eind van de middag om ongeveer 17.00 uur kunnen we afsluiten met een barbecue. Inschrijven voor de barbecue is echter noodzakelijk in verband met de aankoop van vlees. Kosten barbecue 10 euro.

Bootdelen

Sommige leden willen gebruiken maken van bootdelen. Om er zeker van te zijn dat de boten ook daadwerkelijk ter beschikking zijn wil het bestuur graag weten wie er gebruik gaan maken van bootdelen. Dus niet wanneer, maar of u gebruik gaat maken van bootdelen. Ook leden die zich reeds mondeling hebben aangemeld worden verzocht dit nogmaals te doen . Indien nodig zal het bestuur over gaan tot uitbreiding van de vloot.

Lessen

Leden die eerst nog les willen nemen alvorens te gaan bootdelen worden verzocht dit eveneens op te geven. Wij gaan proberen de lessen ook in de weekenden of op afspraak buiten de weekenden ‘s avonds of overdag te organiseren. Als u daar belangstelling voor heeft, geeft u zich dan op en tevens waar uw voorkeur naar uit gaat. Bijvoorbeeld les op een doordeweekse dag, avond of zaterdag of zondag. Dan kunnen we proberen daar rekening mee te houden. Aanmelden kan op dagen dat de kantine open is. Vragen naar Alex Lucassen, Herbert Gravestein. Voor bootdelen kunt u zich aanmelden bij Gertjan Bossink tel: 06 44 05 22 60 of per e-mail ledenadministratie@zwvnoord-aa.nl. Het bestuur bezint zich nog over de wijze waarop leden de boten kunnen reserveren. Voorlopig zal dit gaan door aanmeldingen bij de barvrijwilliger op woensdag, zaterdag of zondag tijdens openingstijden van het clubhuis. Reserveringen van boten is mogelijk vanaf 14 dagen tevoren.

Leden welkom in clubhuis

Leden zijn natuurlijk welkom in het clubhuis. Probeer eens voor of na het zeilen de kantine te bezoeken. Maak gebruik van de mogelijkheid om een pauze te houden tijdens het zeilen en de lunch of drankje in de kantine te gebruiken. Het clubhuis ziet er gezellig uit en wij zijn nu bezig om het terrein ook netjes te maken.

Verzoek Schoonmaken

Iedereen wordt verzocht om het gedeelte van het terrein rond zijn boot netjes te houden. U heeft de verplichting het gras af en toe te maaien. Ook moeten de boten die gestald staan op het terrein schoon, in ieder geval ontdaan zijn van aangroei of mos. De afdekzeilen moeten heel en eveneens schoon zijn. Het kan niet de bedoeling zijn dat vrijwilligers uw boot moeten onderhouden. Dit verzoek is ook al een paar keer tijdens de algemene ledenververgadering gedaan. Als er geen gevolg aan wordt gegeven zal het bestuur zich genoodzaakt voelen maatregelen te nemen. Bij de ingang staan al enige tijd wat zomerplantjes. Ook zijn er wilde bloemen ingezaaid en worden er nog meer planten aangebracht. De drijvende steigers zijn of worden onder handen genomen. Het wordt steeds fraaier.Laten we het plezierig houden. Opgeruimd staat netjes. Werk daar als het enigszins kan aan mee.

Kennismakingsdagen

De kennismakingsdagen zijn succesvol verlopen. Er waren veel inschrijvingen, die weer cursisten voor de zomerzeilweken hebben opgeleverd. Ook het aantal hulpinstructeurs is gelukkig gegroeid. Het ziet er naar uit dat we weer voor een aantal jaren vooruit kunnen. Vermoedelijk door de website maar ook door de kennismakingsdagen en mond op mond reclame hebben zich een aantal nieuwe leden aangemeld. Het is fijn om te constateren dat er weer een stijgende lijn in de vereniging zit.

De Kantine

De kantine wordt meer en meer bezocht.

Ook wordt er vaker gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er zijn in de kantine om een feestje te houden of even te relaxen.. Over de koude en warme maaltijden, maar ook de snacks is men dan ook erg tevreden.

Oproep om te klussen

Meldt u zich aan om af en toe wat vrijwilligerswerk te doen. Er zijn vast klusjes bij die u aan kunt en waar u voldoening uit kunt halen. Een paar uurtjes op een zaterdag kan ook al helpen.

Clubhuis schoonmaken

Het clubhuis wordt wel van zelf vuil maar niet vanzelf schoon. Wij vragen ook oproepkrachten om tegen een kleine vergoeding af en toe wat schoonmaakwerkzaamheden in het clubhuis te verrichten.

Aftreden bestuursleden

Zoals al aangekondigd tijdens de algemene ledenvergadering zal Piet de Rijk per 1 november 2019 zijn functie als penningmeester neerleggen. Voor hem zal in de plaats treden Alex Lucassen. Alex heeft al de nodige assistentie verleend overeenkomstig de afspraak in de laatste ledenvergadering. Henk Poelstra zal ook zijn functie als barbeheerder en bestuurslid neerleggen per 1 november 2019. Hij vindt dat het langzamerhand tijd wordt voor een nieuw gezicht na al die jaren in het clubhuis. De overblijvende bestuursleden vinden het erg jammer dat beide heren hun functie opgeven maar hebben daar verder alle begrip voor. Wij zullen hier natuurlijk nog nader op terug komen tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Het mag duidelijk zijn dat wij naarstig op zoek gaan naar een vervanger voor Henk. Tevens zijn wij op zoek naar barvrijwilligers voor de zaterdag of zondag tijdens de zomermaanden. Belangstellenden kunnen dit te kennen geven aan Henk Poelstra of John Ploeg

Beste Leden,

Middels deze nieuwsbrief willen wij U erop wijzen dat onderstaand artikel van het Vaarbeleid Zoetermeerse wateren sinds 11 april 2019 van kracht is geworden. Dit om te voorkomen dat U een verkeerde aanschaf doet voor de komende jaren. Onze vereniging mag nog 5 jaar met onze resque boot varen. Daarna zullen we weer ontheffing moeten aanvragen.

Artikel 5

Artikel 5:23a Vaarbeleid Zoetermeerse wateren

1. De wateren waarop het in dit artikel gestelde van toepassing is, zijn de Zoetermeerse plas, de Broekwegwetering en de Noordhovense plas;

2. Het is verboden gemotoriseerde vaartuigen te gebruiken anders dan elektrisch aangedreven.

3. Het is verboden met gemotoriseerde vaartuigen sneller te varen dan 6 km per uur.

4. De verboden in lid 2 en 3 gelden niet voor de Zoetermeerse Reddingsbrigade, de politie, de brandweer en team Handhaving.

5. Het college kan ontheffing verlenen van de verboden in lid 2 en 3.

6. De houders van een vaarvergunning mogen gedurende vijf jaar na het van kracht worden van het vaarbeleid aangaande de Zoetermeerse wateren gebruik maken van niet-elektrisch aangedreven vaartuigen.

Wist u dat

 • de kennismakingsdagen een groot succes waren
 • kinderen nog opgegeven kunnen worden voor de zomer zeilcursus
 • het clubhuis in de zomermaanden op zaterdag en zondag geopend is.
 • op 23 juni en 7 juli worden er wedstrijden gezeild waar u zich voor op kunt geven.

Beste leden,

A.s. zondagmiddag is er een optreden van de Rosebud band. Zij spelen vooral nummers uit de jaren zestig.

De mannen zijn hobbyisten en spelen met veel plezier.

Een leuk feitje is dat de drummer in de bands Tee Set en in After tea heeft gespeeld, voor de meesten onder ons wel bekende namen. Beiden bands uit Delft.

Ze spelen vanaf ongeveer 14.30 uur, maar uiteraard bent u al eerder welkom, want vanaf 14.00 uur is er nog een klein voorprogramma van twee jonge talentjes.

 

Het clubhuis is vanaf heden elke zaterdag en zondag van 11.00 – 17.30 uur open, u bent van harte welkom.

 

Wist u dat de kinderen zich al kunnen opgeven voor de zomer weekcursussen zeilen, zie hier het inschrijfformulier.

Graag tot ziens zondagmiddag in het clubhuis met muzikale omlijsting.

Het bestuur van de ZWV Noord-Aa stelt twee prijzen beschikbaar.

Iedere keer als we het over ons clubhuis hebben wordt er een andere naam voor gebruikt. Er zijn al wel wat namen geopperd zoals bijvoorbeeld De schakel of Windvanger. Wij willen u echter ook de kans geven om een pakkende naam voor ons clubhuis te verzinnen. Als uw naam wordt uitgekozen dan ontvangt u daarvoor een prijs. De naam zal worden bekend gemaakt tijdens de ALV op 13 februari 2019. Teven vragen wij uw mooiste winterfoto van de plas Noord AA en /of directe omgeving naar ons te zenden. Bij de opening van het zeilseizoen zullen wij de foto’s tentoonstellen. De mooiste foto zal worden beloond met een prijs. De naam en / of foto kan worden verstuurd naar de voorzitter@zwvnoord-aa.nl

Oranje Fonds

Vrijwilligers gevraagd voor NLdoet klus 'Opschoondag 2019 op 16 maart 2019. Met deze klus zal het clubgebouw en haventerrein van de Zoetermeerse Watersport Vereniging Noord Aa worden aangepakt. De klus wordt verricht onder leiding van bestuurslid Herbert Gravestein. Voor deze klus heeft de vereniging een kleine financiële bijdrage ontvangen van het Oranje Fonds.

Meld u aan bij technischbeheer@zwvnoord-aa.nl of NLdoet.nl
De werkzaamheden zullen bestaan uit:

 1. Groenstrook rondom het clubhuis van onkruid vrijmaken
 2. Gaten in het grasveld opvullen en opnieuw inzaaien
 3. Terras plus windscherm schoonmaken
 4. Kippenren maken.

U zult tijdens de werkzaamheden worden voorzien van koffie/thee en een lunch. Tot ziens op de NLdoet klus “Opschoondag 2019”.

Wist u dat er op 18,19, 25 en 26 mei Kennismakingsdagen zijn. U kunt zich opgeven via het inschrijfformulier op de website.

Beste watersporters,

Een nieuw bestuur en gaan we daar iets van merken?

Het is wel de ambitie van het bestuur dat u er wat van gaat merken. De plannen worden voorbereid. Om te beginnen hebben we een nieuwe website. Dit was echt noodzakelijk omdat de oude site was verouderd en veel mankementen vertoonde. De website was ook niet meer veilig en virus vrij. Hopelijk vindt u de nieuwe website net zo mooi als wij. Wij zijn er in ieder geval tevreden mee. De website is tot stand gekomen in samenwerking met Premiums , een websitemaker die tevens het onderhoud en support blijft verzorgen en problemen voor ons oplost. De site wordt ieder jaar vernieuwd en zal veilig zijn voor gebruikers.

No content found

Nieuwsbrief


Probeer het gewoon een keer en kom eens kijken. Niet geschoten is altijd mis. Ik mag u wel verzoeken om wat vaker naar de website te kijken en de nieuwsbrieven te lezen, dan bent u in ieder geval op de hoogte van onze plannen.

Meer info